© 2017 Hogash.com

Regulamin pobytu

Wszyscy goście Glampingu Podniebnego zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Lądowiska Borsk, umiejscowionego na tablicy przy wjeździe na lotnisko, a także niniejszego regulaminu.

I. ZASADY REZERWACJI

 1. Właścicielem ośrodka wczasowego pod marką Glamping Podniebny oraz strony internetowej www.podniebny.pl jest firma CollageLotyParalotnia.pl z siedzibą w Rokitnicy 83-021, ul. Droga Słowackiego 16, NIP: 593-207-76-76.
 2. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami od momentu wpłacenia zadatku. Rezerwacja noclegu w obiekcie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. W niniejszym regulaminie właściciel obiektu nazywany jest "Wynajmującym", a gość dokonujący rezerwacji "Najemcą" lub "gościem".
 4. Rezerwację pobytu można zrealizować poprzez wypełnienie arkusza w kalendarzu rezerwacji na stronie głównej i opłacenie zadatku lub pełnej opłaty za pobyt.
 5. Wpłaty środków możn bezpośrednio na firmowe konto bankowe, dotępne w zakładce Kontakt, a także poprzez płatność kartą kredytową lub e- przelewem.Podsumowania płatności wyrażonych w walucie PLN są dostępne po wypełnieniu kalendarza rezerwacji.Po dokonaniu wpłaty, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie rezerwacji.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 7. Działamy zgodnie z Ustawą o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 8. W przypadku rezygnacji najemcy z rezerwacji na 60 lub więcej dni przed zaplanowaną datą przyjazdu, wpłacona kwota zadatku zostanie w całości zwrócona na konto najemcy. W pozostałym przypadku zadatek nie podlega zwrotowi. Jeżeli najemca zdecydował się opłacić z góry pełen koszt pobytu, wówczas 30% tej kwoty traktowane jest ajko zadatek na zasadach opisanych powyżej, w pozostałe 70% podlega zwrotowi.
 9. W razie wprowadzenia przez Rząd RP obostrzeń uniemożliwiających pobyt gości w zarezerwowanym terminie, wynajmujący dokonuje pełnego zwrotu zadatku w terminie do 14 dni od ukazania się niniejszej decyzji w Dzienniku Ustaw.
 10. Reklamacje dotyczące pobytu można składać mailowo na adres biuro@podniebny.pl i będą one rozpatrywane w miarę możlwości niezwłocznie w czasie pobytu gościa w ośrodku.

II. ZAKWATEROWANIE I POBYT

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 11:00.
 2. Po zakwaterowaniu w namiocie, należy upewnić się czy wszystkie urządzenia i sprzęt w namiocie jest sprawny i kompletny, a  ewentualne uwagi bezzwłocznie zgłaszać w recepcji.
 3. Po wymeldowaniu uprasza się o pozostawienie porządku w namiocie i wyniesienie śmieci w wyznaczone miejsce. Śmieci powinny być posegregowane na odpady zmieszane- czarny pojemnik, szkło- zielony pojemnik oraz plastik i metal- żółty pojemnik.
 4. Na schody oraz antresolę dzieci mogą wchodzić i przebywać tylko pod opieką i na odpowiedzialność swojego opiekuna.
 5. Nie należy pozostawiać w namiocie bez nadzoru pracujących urządzeń elektrycznych, zwłaszcza należy pamiętać o wyłączeniu kuchennej płyty elektrycznej oraz urządzeń grzewczych.
 6. Nie należy korzystać w namiocie z własnych urządzeń grzewczych, a urządzenia na wyposażeniu używać z zachowaniem bezpieczeństwa pożarowego. Należy w szczególności zwracać uwagę na to, aby urządzenia grzewcze były usytuowane co najmniej 1 m od innych sprzętów i ścian namiotu, a także z dala od źródeł wody, aby uniknąć zachlapania lub zalania.
 7. Przed opuszczaniem namiotu należy każdorazowo zamykać dokładnie (zwrócić uwagę na dokładne zejście się zamków) okna trójkątne w celu uniknięcia zalania podłogi i sprzętów wodą w razie deszczu.
 8. W namiocie obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Podczas palenia na dworze należy zachować bezpieczną odległość od plandeki namiotu. Szkody powstałe w wyniku przypalenia pokrywa w całości najemca namiotu.
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia namiotu, powstałe na skutek swoich działań.
  Prosimy o bezzwłoczne zgłaszanie wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych w trakcie pobytu.
 10. Palenie ognisk odbywa się w wyznaczonym miejscu i nie zezwala się na pozostawienia niedogaszonego ognia bez nadzoru.
 11. W celu uszanowania spokoju pozostałych wczasowiczów uprasza się o stosowanie do ciszy nocnej w godzinach 22.00-06.00, chyba że zostanie to wcześniej ustalone i zgłoszone recepcji.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu powstałe ze strony dostawców.
 13. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Wynajmujący nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży lub zniszczenia mienia pozostawionego na terenie ośrodka.
 15. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
 16. W przypadku rezerwcji namiotów dla większej liczby osób konieczne może być spisanie oddzielnej umowy i pobranie kaucji od Najemcy. Pozostaje to w gestii Wynajmującego.
 17. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w wypadku gdy temperatura powietrza na zewnątrz prognozowana jest na ujemną, najpóźniej na 4 dni przed planowaną rezerwacją. W takim przypadku zadatek zostanie w całości zwrócony Najemcy w terminie do 14dni od ogłoszenia odwołania.

III. PARKOWANIE POJAZDÓW

 1. Parkowanie pojazdów gości na terenie Glampingu jest bezpłatne. Pojazdy należy pozostawiać w miejscu wskazanym przez pracownika recepcji. Na terenie glampingu nie ma dostępnego parkingu strzeżonego.

IV. POBYT ZE ZWIERZĘTAMI

 1. Należy przed przyjazdem zgłosić Wynajmującemu, że w namiocie będzie przebywało zwierzę.
 2. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za swojego pupila. Za wszelkie szkody pozostawione przez pupila odpowiada finansowo właściciel.
 3. Konieczne jest posiadanie książeczki szczepień psa i jego stały nadzór kiedy przebywa poza namiotem.
 4. Za okres pobytu ze zwierzętami pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100złna ewentualne dodatkowe sprzątanie związane z obecnością zwierzęcia.

V. KORZYSTANIE Z SAUNY

 1. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z sauny bez zgody i nadzoru opiekunów.
 2. Przed wejściem do sauny należy dokładnie umyć i osuszyć całe ciało, w saunie przebywać bez ubrania oraz obuwia.
 3. W saunie należy siadać na ręczniku, należy unikać kontaktu bezpośredniego ciała z ławkami.
 4. Zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych w saunie.
 5. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 6. Seans sauny nie powinien być dłuższy niż 12 minut, a po jego zakończeniu zaleca się szybkie schłodzenie ciała zimną wodą. Po każdym seansie należy odpoczywać w komfortowej temperaturze około 15 minut.
 7. Po zakończeniu użytkowania saunę należy wyłączyć i wynieść z niej mokre ręczniki.

VI. WARUNKI REZERWACJI I CENNIK

W celu pełnego dostosowania się do potrzeb naszych gości podzieliliśmy rok turystyczny 2022 na kilka sezonów:

 • 04.01-31.03.2022r. (z wyłączeniem 11-15.02). Tylko namioty z sauną. Minimalna długość pobytu wynosi 1 dobę, z noclegiem lub bez. Cena za 1 dobę pobytu -od 300 zł bez noclegu, 400 zł z noclegiem. Rezerwacji dokonuje się automatycznie w cenie z noclegiem, a przy rozliczeniu na miejscu uwzględnia się cenę promocyjną za brak nocowania.
 • 01.04-14.06.2022r. (z wyłączeniem 15-18.04 oraz 29.04-04.05). Minimalna długość pobytu to 2 doby. Cena za 1 dobę pobytu -od 440 zł namiot z sauną, 360 zł namiot bez sauny.
 • 20.06-03.07 oraz 29.08-25.09.2022r. Minimalna długość pobytu wynosi 3 doby. Cena za 1 dobę pobytu -od 440 zł namiot z sauną, 360 zł namiot bez sauny.
 • 26.09-22.12.2022r. (z wyłączeniem 10-13.11). Minimalna długość pobytu to 2 doby. Cena za 1 dobę pobytu -od 440 zł namiot z sauną, 360 zł namiot bez sauny.
 • 04.07-28.08.2022r. Minimalna długość pobytu wynosi 7 dób. Cena za 1 dobę pobytu -od 530 zł namiot z sauną, 480 zł namiot bez sauny. 
 • Terminy szczególne, tj. 15-18.04.2022r., 10-13.11.2022r., 23.12.2022r.-03.01.2023r. (rezerwacja minimum na 3 doby), 29.04-03.05, 15-19.06 (rezerwacja minimum na 4 doby). Cena za 1 dobę pobytu -od 530 zł namiot z sauną, 480 zł namiot bez sauny.
 • Powyższe ceny dotyczą pobytu 2 osób w namiocie. Powyżej tej liczby obowiązuje dopłata 30 zł za osobę za dobę. Dzieci gratis!
 • W celu otrzymania szczegółowej oferty prosimy o wypełnienie kalendarza rezerwacji lub kontakt mailowy bądź telefoniczny. Rabaty dla rezerwacji powyżej określonego minimum oraz dla rezerwacji w dni robocze (nie dotyczy okresu wakacji i terminów szczególnych).

VII. Regulamin Ochrony Danych Osobowych (RODO)

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informujemy Państwa o następujących zasadach:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma COLLAGELotyParalotnia.pl,ul. Droga Słowackiego 16. 83-021 Rokitnica, NIP: 5932077676.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji naszych usług i w celu umożliwienia kontaktu z Państwem.
 • Dane osobowe nie będą przechowywane po wygaśnięciu umowy- opuszczeniu obiektu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy konieczne będzie dochodzenie roszczeń z tytułu dewastacji, itp.
  W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wglądu, usuwania oraz zmiany podanych danych osobowych.

VIII. Cookies i dane eksploatacyjne

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 • Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
TOP