© 2017 Hogash.com

Regulamin pobytu

Wszyscy goście Glampingu Podniebnego zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Lądowiska Borsk, umiejscowionego na tablicy przy wjeździe na lotnisko, a także niniejszego regulaminu.

I. ZASADY REZERWACJI

 1. Właścicielem ośrodka wczasowego pod marką Glamping Podniebny oraz strony internetowej www.podniebny.pl jest firma "Podniebny Magdalena Igielska"  z siedzibą w Borsk 83-442, Lądowisko 101, NIP: 958-159-65-12.
 2. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami od momentu wpłacenia zadatku. Rezerwacja noclegu w obiekcie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. W niniejszym regulaminie właściciel obiektu nazywany jest "Wynajmującym", a gość dokonujący rezerwacji "Najemcą" lub "Gościem".
 4. Rezerwację pobytu można zrealizować poprzez wypełnienie arkusza w kalendarzu rezerwacji na stronie głównej i opłacenie zadatku lub pełnej opłaty za pobyt.
 5. Wpłaty środków można dokonać bezpośrednio na firmowe konto bankowe, dotępne w zakładce Kontakt, a także poprzez płatność kartą kredytową lub e- przelewem.Podsumowania płatności wyrażonych w walucie PLN są dostępne po wypełnieniu kalendarza rezerwacji.Po dokonaniu wpłaty, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie rezerwacji.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy 24.
 7. Pozostałą opłatę za pobyt i opłaty dodatkowe, o których mowa w zakładce CENNIK należy uiścić w dniu zamaldowania gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.
 8. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić podając niezbędne dane w dniu rezerwacji.
 9. Działamy zgodnie z Ustawą o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 10. W przypadku rezygnacji najemcy z rezerwacji na 30 lub więcej dni przed zaplanowaną datą przyjazdu, wpłacona kwota zadatku obniżona o 30% kosztów obrotowych zostanie zwrócona na konto najemcy. W pozostałym przypadku zadatek nie podlega zwrotowi. Jeżeli najemca zdecydował się opłacić z góry pełen koszt pobytu, wówczas 30% tej kwoty traktowane jest jako zadatek na zasadach opisanych powyżej, w pozostałe 70% podlega zwrotowi.
 11. Zwroty wykonywane są w terminie 14 dni licząc od dnia wydania pozytywnej decyzji o przysługującym zwrocie. Decyzja zostanie podesłana drogą mailową.
 12. Reklamacje dotyczące pobytu można składać mailowo na adres biuro@podniebny.pl i będą one rozpatrywane w miarę możlwości niezwłocznie w czasie pobytu gościa w ośrodku, najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia.

II. ZAKWATEROWANIE I POBYT

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 11:00. 
 2. Przy zakwaterowaniu jest pobierana kaucja na poczet ewentualnych zniszczeń, dodatkowego sprzątania namiotu, usunięcia wyczuwalnego dymu tytoniowego. Kaucja jest pobierana kartą lub gotówką, a zwracana przy wymeldowaniu (gotówka) lub do 7 dni od wyjazdu (kartą). Wysokość kaucji zostanie określona w cenniku.
 3. Po zakwaterowaniu w namiocie, należy upewnić się czy wszystkie urządzenia i sprzęt w namiocie jest sprawny i kompletny, a  ewentualne uwagi bezzwłocznie zgłaszać w recepcji. Jeżeli niesprawność danego sprzętu nie zostanie zgłoszona przy przyjęciu namiotu, wówczas Najemca może zostać obciążony odpowiedzialnością finansową za taki sprzęt.
 4. Po wymeldowaniu uprasza się o pozostawienie porządku w namiocie, pozmywanie naczyń i wyniesienie śmieci w wyznaczone miejsce. Śmieci powinny być posegregowane na odpady zmieszane- czarny pojemnik, szkło- zielony pojemnik oraz plastik i metal- żółty pojemnik. W razie nie przestrzegania tego punktu regulaminu może zostać pobrana dodatkowa opłata w wysokości 100 zł.
 5. Na schody oraz antresolę dzieci mogą wchodzić i przebywać tylko pod opieką i na odpowiedzialność swojego opiekuna.
 6. Nie należy pozostawiać w namiocie bez nadzoru pracujących urządzeń elektrycznych, zwłaszcza należy pamiętać o wyłączeniu kuchennej płyty elektrycznej oraz urządzeń grzewczych.
 7. Nie należy korzystać w namiocie z własnych urządzeń grzewczych, a urządzenia na wyposażeniu używać z zachowaniem bezpieczeństwa pożarowego. Należy w szczególności zwracać uwagę na to, aby urządzenia grzewcze były usytuowane co najmniej 1 m od innych sprzętów i ścian namiotu, a także z dala od źródeł wody, aby uniknąć zachlapania lub zalania.
 8. Przed opuszczaniem namiotu należy każdorazowo zamykać dokładnie (zwrócić uwagę na dokładne zejście się zamków) okna trójkątne w celu uniknięcia zalania podłogi i sprzętów wodą w razie deszczu.
 9. W namiocie obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Podczas palenia na dworze należy zachować bezpieczną odległość od plandeki namiotu. Szkody powstałe w wyniku przypalenia pokrywa w całości najemca namiotu. Za ewidentnie wyczuwalny zapach dymu tytyoniowego po zdaniu namiotu może zostać pobrana opłata w wysokości 100 zł.
 10. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia namiotu, powstałe na skutek swoich działań.
  Prosimy o bezzwłoczne zgłaszanie wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych w trakcie pobytu.
 11. Palenie ognisk odbywa się w wyznaczonym miejscu i nie zezwala się na pozostawienia niedogaszonego ognia bez nadzoru.
 12. W celu uszanowania spokoju pozostałych wczasowiczów uprasza się o stosowanie do ciszy nocnej w godzinach 22.00-06.00, a także względnej ciszy do godziny 09.00 rano oraz po 18.00 wieczorem. W pozostałych godzinach uprasza się gości o niestosowanie głośnych wulgaryzmów i zachowanie kultury osobistej wobec innych wypoczywających.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu powstałe ze strony dostawców.
 14. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Wynajmujący nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży lub zniszczenia mienia pozostawionego na terenie ośrodka.
 16. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
 17. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz urządzania głośnych imprez.
 18. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w wypadku gdy temperatura powietrza na zewnątrz prognozowana jest na ujemną, najpóźniej na 4 dni przed planowaną rezerwacją. W takim przypadku zadatek zostanie w całości zwrócony Najemcy w terminie do 14 dni od ogłoszenia odwołania.

III. PARKOWANIE POJAZDÓW

 1. Parkowanie pojazdów gości na terenie Glampingu jest bezpłatne. Pojazdy należy pozostawiać w miejscu wskazanym przez pracownika recepcji. Na terenie glampingu nie ma dostępnego parkingu strzeżonego.

IV. POBYT ZE ZWIERZĘTAMI

 1. Należy przed przyjazdem zgłosić Wynajmującemu, że w namiocie będzie przebywało zwierzę.
 2. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za swojego pupila. Za wszelkie szkody pozostawione przez pupila odpowiada finansowo właściciel.
 3. Konieczne jest posiadanie książeczki szczepień psa i jego stały nadzór kiedy przebywa poza namiotem.
 4. Za pobyt zwierzaka jest pobierana kaucja w wysokości 100 zł.

V. KORZYSTANIE Z SAUNY (dotyczy namiotów nr 2 i 3)

 1. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z sauny bez zgody i nadzoru opiekunów.
 2. Przed wejściem do sauny należy dokładnie umyć i osuszyć całe ciało, w saunie przebywać bez ubrania oraz obuwia.
 3. W saunie należy siadać na ręczniku, należy unikać kontaktu bezpośredniego ciała z ławkami.
 4. Zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych w saunie.
 5. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 6. Seans sauny nie powinien być dłuższy niż 12 minut, a po jego zakończeniu zaleca się szybkie schłodzenie ciała zimną wodą. Po każdym seansie należy odpoczywać w komfortowej temperaturze około 15 minut.
 7. Po zakończeniu użytkowania saunę należy wyłączyć, otworzyć kratkę wentylacyjną i wynieść z niej mokre ręczniki.
 8. Szczegółowa instrukcja korzystania z sauny znajduje się w namiocie.

VI. KORZYSTANIE Z GORĄCEJ BANI (dotyczy namiotu nr 1)

 1. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z gorącej bani bez zgody i nadzoru opiekunów.
 2. Obowiązuje zakaz używania kosmetyków i wszelkich środków chemicznych w bani.
 3. Zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych w bani.
 4. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciw pożarowe przy korzystaniu z pieca, zwłaszcza w miesiącach suszy. Kategoryczny zakaz pozostawiania otwartego pieca z palącym się, tlącym ogniem bez nadzoru.
 5. Z bani zaleca się korzystać w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 6. W pierwszej kolejności banię należy napełnić wodą ponad dysze, a następnie można napalić w piecu.
 7. Po zakończeniu użytkowania banię należy zakryć i można korzystać z niej ponownie.
 8. W dniu wyjazdu woda z bani powinna zostać spuszczona. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 9. Szczegółowa instrukcja korzystania z bani znajduje się w namiocie.

VII. Regulamin Ochrony Danych Osobowych (RODO)

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informujemy Państwa o następujących zasadach:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "Podniebny Magdalena Igielska", ul. Hermesa 9/4, 80-299 Gdańsk, NIP: 9581596512.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji naszych usług i w celu umożliwienia kontaktu z Państwem.
 • Dane osobowe nie będą przechowywane po wygaśnięciu umowy- opuszczeniu obiektu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy konieczne będzie dochodzenie roszczeń z tytułu dewastacji, itp.
  W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wglądu, usuwania oraz zmiany podanych danych osobowych.

VIII. Cookies i dane eksploatacyjne

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 • Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
TOP